• rss
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • telegram
فروردین ۲۵, ۱۴۰۰
۹
90
۸۱
متاکریتیک
در نهایت Assassins Creed Origins عنوانی بزرگ و قابل احترام است. شخصا لحظات فوق العاده ای را در بازی سپری کردم. بدون شک این بازی یکی از بهترین نسخه های این سری محبوب است که با قواعد و ساختار درستی، ساخته و پرداخته شده است. همه چیز در بازی دست در دست هم داده تا تجربه ای غنی و بسیار سرگرم کننده فراهم شود. این بازی ارزشمند را حتما تجربه کنید و از ماجراجویی در مصر باستان نهایت لذت را ببرید.
تاریخ انتشار:
۲۷ اکتبر ۲۰۱۷
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
۹
90
۸۱
متاکریتیک
در نهایت Assassins Creed Origins عنوانی بزرگ و قابل احترام است. شخصا لحظات فوق العاده ای را در بازی سپری کردم. بدون شک این بازی یکی از بهترین نسخه های این سری محبوب است که با قواعد و ساختار درستی، ساخته و پرداخته شده است. همه چیز در بازی دست در دست هم داده تا تجربه ای غنی و بسیار سرگرم کننده فراهم شود. این بازی ارزشمند را حتما تجربه کنید و از ماجراجویی در مصر باستان نهایت لذت را ببرید.
تاریخ انتشار:
۲۷ اکتبر ۲۰۱۷
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox