۹
9.5
۸۵
متاکریتیک
اگر قسمت اول رو دنبال کرده باشید به خاطر دارید که مایلز به صورت اتفاقی با اسپایدر من آشنا می شه و در انتها توسط عنکبوتی گزیده می شه و قدرتهائی مشابه اسپایدر من رو به دست میاره.
تاریخ انتشار:
۱۵ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
PS4 , PS5
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox
lightbox