• rss
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • telegram
دی ۲۷, ۱۳۹۹

دسته: بازینامه

مدخلی بر تکنیکهای بازینامه نویسی(سناریو های کوتاه بازی ها) :قسمت دوم

افسانه روح کش فصل اول : توی این دنیا همه به فکر پیشرفت کردن هستن . پیشرفت با انجام ماموریت های از پیش تعیین شده که هر روز   روی کتیبه کهن و سنگی  وسط شهر کارنا اعلام میشن و تمام این کارها برای بیرون راندن چهار جن خبیث هست که چهار قطب مربع سرزمین وارگن […]

مدخلی بر تکنیکهای بازینامه نویسی(سناریو های کوتاه بازی ها) :قسمت اول

از این به بعد قصد داریم با ارائه داستانهای کوتاه نحوه نوشتن بازینامه را آموزش دهیم.
lightbox