دسته: شایعه

شایعه:بازی All-Stars Battle Royale 2 در دست ساخت است

پس از عرضه نسخه اول بازی چندین بار شایعه ساخت نسخه دوم به گوش رسیده است
lightbox